Tillbaka

Specialanpassad mjukvara, hosting, Office 365-licenser

Drift, molntjänster Hosting Utveckling

En av våra kunder är ECUS, som jobbar inom tullhantering och olika relaterade tjänster. Med vår hjälp via hosting kan de olika kontoren placerade i Ed, Strömstad, Göteborg, ett kontor i Norge och Danmark prata med varandra och få allt att flyta på så smidigt som möjligt. Vi sköter även licenser som Office 365 och stöttar med drift när det behövs.

På uppdrag av Ecus har IOSoft utvecklat en specialanpassad mjukvara som utgör grunden i Ecus dagliga arbete med handläggning av tullärenden. Målet med projektet har varit att skapa ett enda onlinebaserat system som ska fungera som ett nav i Ecus verksamhet och därmed hantera allt ifrån handläggning av tullärenden till att skapa fakturaunderlag.  

Bakom lösningen ligger en mängd skräddarsydda funktioner och avancerade regelverk, helt anpassade efter Ecus verksamhet och kunder. Parallellt finns integrationer mot flera andra system, bland annat affärssystemet Visma.  

Verksamhetens komplexitet har krävt en mängd kundspecifika anpassningar vilket visar styrkan i skräddarsydd mjukvara och långsiktigt samarbete mellan IT-konsult och kund. 

”Vi växer och insåg att vi behöver samarbeta med en IT-leverantör som kan stötta oss både med förvaltning och utveckling”, säger Emil Fahlén som är IT-ansvarig på Ecus, när han får frågan om varför det blev just IOSoft.

Vi hoppas på ett långt samarbete med ECUS och tackar för förtroendet!

https://ecus.se/
LÄS VIDARE