Tillbaka

Underhåll av server och switchar, Microsoft 365-licenser

Drift, molntjänster

AntiCorr grundades 1983. Idag är verksamheten huvudsakligen inriktad på tre affärsområden: partnersamarbete, legotillverkning samt batteritillbehör.

Driftavdelningen på IOSoft hjälper Anticorr med underhåll av deras server och switchar samt licenser till Microsoft 365 där e-post och alla Office-programmen finns med.

http://www.anticorr.se/
LÄS VIDARE