IOSoft - IT i Tanum, Uddevalla, Strömstad, Göteborg

Integritetspolicy

Vad är personuppgifter?

När du kommer i kontakt med IOSoft AB kan du komma att ge information om dig själv, och ditt företag. All information du lämnar till oss kommer inte att utgöra sådan information som omfattas av dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR), men de uppgifter som gör det, behandlar vi i enlighet med både förordningen och vad som av övrigt följer av lag.

Uppgifter du lämnar till oss när du beställer våra tjänster, kontaktar oss via hemsidan, per e-post, brev eller telefon kan vara sådana som exempelvis:

Hur behandlar IOSoft AB personuppgifter om dig eller ditt företag?

IOSoft AB kommer att begära information om dig som är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi på ett bra sätt ska kunna utföra det uppdrag du har anlitat oss för. Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser vi har, exempelvis i fråga om bokföringslagens krav, och utefter samtycke eller en intresseavvägning; sådana uppgifter som behövs för att du ska kunna göra eventuella reklamationer gällande mot oss, eller för att vi ska kunna återkoppla till dig om nyheter avseende våra tjänster och vårt tjänsteutbud, till exempel.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part om du inte har samtyckt till detta.

Biträden, underleverantörer och myndigheter samt plats för lagring

IOSoft AB kommer att dela personuppgifter om dig till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig. Detta inkluderar konsulter anlitade av IOSoft AB att utföra de avtalade tjänsterna och även sådan överföring av personuppgifter som har sin grund i rent bokföringstekniska åtgärder/faktureringsprogram/ revisor med mera.

IOSoft AB lagrar i största möjliga mån alla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter kan i vissa situationer komma att behandlas utanför EU/EES av tredje part, till exempel av underleverantör till IOSoft AB. IOSoft AB har dock vidtagit alla rimliga legala, tekniska och organsitariska åtgärder för att din information i dessa fall ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Vilka uppgifter behandlar IOSoft AB om dig och varför?

När du beställer tjänster, eller tecknar avtal med IOSoft AB behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgiter Personuppgifter Laglig grund gdpr Lagringstid och ändamål
Företagsuppgifter Företag/Organisation Org.nr/Adressuppgift Avtal/samtycke/intresseavvägning Avtalstiden/1 år för marknadsföring samt under garantitiden för köpt tjänst/vara
Faktureringsinformation Företag/Organisation Org.nr/Adressuppgift Referensperson Avtal/rättslig förpliktelse (bokföringslagen) Avtalstiden/7 år
Kontaktuppgifter Namn/Telefonnummer/
E-postadress/Yrkesroll
Avtal/samtycke/intresseavvägning Avtalstiden/1 år för marknadsföring samt under garantitiden för köpt tjänst/vara

När du nyttjar Effektid – Tidshanteringssystem via IOSoft AB behandlar vi följande uppgifter

Kategori av uppgiter Personuppgifter Laglig grund gdpr Lagringstid och ändamål
Användaruppgifter Namn/E-post/Tidsregistreringar Avtal Avtalstiden
Företagsuppgifter Företag/Organisation Avtal Avtalstiden
Tidsregistreringsuppgifter Intid/Uttid/Bruk av privat bil/ Fritext;meddelanden Avtal Avtalstiden

När du nyttjar fEkonomi – Fiberföreningsstöd via IOSoft AB behandlar vi följande uppgifter

Kategori av uppgiter Personuppgifter Laglig grund gdpr Lagringstid och ändamål
Användaruppgifter Namn/E-post Avtal Avtalstiden
Fiberföreningsuppgifter Företag/Organisation Avtal Avtalstiden
Områdesansvariga/Medlemma Namn, Adress, Fastighet, Nätstatus, Betalningsstatus Avtal Avtalstiden

När du kontaktar oss via webbformulär, telefon eller e-post behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgiter Personuppgifter Laglig grund gdpr Lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn/yrkestitel/telefon/
E-post
Avtal/samtycke/ intresseavvägning Avtalstiden/1 år för marknadsföring
Företagsuppgifter Företag/Organisation Avtal/samtycke/ intresseavvägning Avtalstiden/1 år för marknadsföring samt under garantitiden för köpt tjänst/vara
Ärendeuppgifter Fritext; meddelande Avtal/intresseavvägning Avtalstiden/1 år för marknadsföring samt under garantitiden för köpt tjänst/vara

När IOSoft AB kontaktar dig med erbjudanden eller nyhetsbrev behandlar vi följande uppgifter:

Kategori av uppgiter Personuppgifter Laglig grund gdpr Lagringstid och ändamål
Kontaktuppgifter Namn/E-post/telefonnummer Samtycke/Intresseavvägning Avtalstiden/1 år för marknadsföring

Vad avser intresseavvägning i tabellerna ovan, avser 1 år den tidsperiod som löper från ditt senaste köp av vara/tjänst av IOSoft AB.

IOSoft AB kan också samla in information om dig av följande syften:

Dina rättigheter

Vart kan du vända dig med frågor om IOSoft AB:s personuppgiftspolicy, vårt integritetsskydd, vårt dataskydd eller om du har invändningar mot IOSoft AB:s behandling av dina personuppgifter?

IOSoft AB (556958-1613) är personuppgiftsansvarig och går att nå på följande sätt:

Adress: IOSoft AB, Prästgårdsvägen 6

Telefon: +46 (0) 10 55 191 00

E-post: dataskydd@iosoft.se

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.