Tillbaka

Specialanpassad systemutveckling

Utveckling

 D&J är ett dotterbolag inom New Wave Group. Verksamma sedan 1975 har de lång erfarenhet av gåvor och presenter för både konsument och företagsmarknad.

Tillsammans med D&J har IOSoft utvecklat en gåvokortslösning där D&J’s kunder kan administrera och utfärda gåvokort i form av exempelvis en personaljulklapp. Gåvokortet löser den anställde sedan in mot någon av D&J’s produkter i en IOSoftutvecklad webbportal som liknar vilken e-handel som helst med kategorier, produkter och orderläggning. 

Webblösningen täcker in samtliga moment från utfärdande av gåvokort, administration av produktsortiment samt orderhantering, slutkundssupport och statistik – allt tillgängligt online. I bakgrunden finns en anpassad integration med API’er mot affärssystem, lager och logistikäven den utvecklad av IOSoft. 

Genom specialanpassad systemutveckling har D&J fått en anpassad mjukvara där både deras egna behov och slutanvändarens krav tillgodoses i form av en mångsidig IT-lösning. Att vara it-konsult handlar i första hand om att förstå kundens verksamhet och behov, för att sedan kunna utveckla något riktigt bra tillsammans.

https://www.nwg.se/
LÄS VIDARE