Tillbaka

Svenska företag utsatta för hackning

Nyheter
20 december, 2022

MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och CERT-SE har nyligen gått ut med ett pressmeddelande. Där uppmanas svenska företag att ha ökad bevakning av sin IT-miljö eftersom det senaste tiden uppstått ett antal cybersäkerhetsincidenter av olika slag. Det handlar bland annat om utpressningsvirus (ransomware), överbelastningsangrepp (DDoS) men även generella driftstörningar. Hur ska du som företagare undvika detta? IT-konsultbolaget IOSoft tipsar om vad du och ditt företag kan göra.

Sunt förnuft = säker på internet?

För att undvika merparten av attackerna säger driftansvarige Mattias på IOSofts IT-support att det i mångt och mycket handlar om sunt förnuft.

”Tryck inte på länkar som verkar misstänksamma, använd tvåfaktorsautentisering där det är möjligt och undvik att använda enkla och samma lösenord till flera platser.”

Övervaka för att upptäcka tidigt

IOSoft anser att arbeta proaktivt är av största vikt när det kommer till IT-säkerhet. Som standard sker regelbunden övervakning av servrar och det är viktigt att uppdateringar och annat säkerhetsunderhåll blir utfört kontinuerligt. Att ha tydliga rutiner medför minskad risk för bland annat driftstörningar och nedtid. Hur jobbar du proaktivt med ert företags IT? En fråga värd att fundera över. Genom att dessutom lägga tid på och intressera sig för IT-säkerhetsfrågor ger ett försprång och ett ökat motstånd mot eventuella attacker.

Att känna till hot ger ökad säkerhet för företag

Att känna till potentiella hot är i dagens samhälle en viktig faktor. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen går snabbt, och om säkerheten inte följer med i samma takt innebär det en sårbarhet för företag mot olika IT-attacker.

Det finns idag många system som inte bara är ett stöd för verksamheten, utan i stället är en förutsättning för att företaget ska fungera. Det är därför av stor vikt att jobba aktivt med att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i system för att företag ska kunna fungera trots eventuella störningar som kan uppstå.

Checklista att spara:

  • Se till att anställda vet vilka rutiner som gäller för ert arbete.
  • Se till att det finns bemanning för IT-supporten så att det inte finns utrymme att ta genvägar som kan vara en säkerhetsrisk.
  • Var sparsam med administratörsrättigheterna, låt bara de som behöver ha tillgång till dem ha det.
  • Använd bara godkända applikationer.
  • Använd långa lösenord, gärna minst 15 tecken, och kombinera dessa med MFA (tvåfaktorsautentisering) via exempelvis app eller sms.

Relaterade länkar

Läs MSB:s pressmeddelande här


LÄS VIDARE