IOSoft - IT i Tanum, Uddevalla, Strömstad, Göteborg

Kundcase: Microsoft 365

Intranät i SharePoint och fräsch, grafisk profil

Design Microsoft 365
Det är viktigt att hålla företagets grafiska profil uppdaterad, utan riktlinjer blir det svårt att hålla en röd linje i extern och intern kommunikation. Här tog vi fram en grafisk profil som var anpassad till företaget.

Intranät i SharePoint och fräsch, grafisk profil

Design Microsoft 365
Det är viktigt att hålla företagets grafiska profil uppdaterad, utan riktlinjer blir det svårt att hålla en röd linje i extern och intern kommunikation. Här tog vi fram en grafisk profil som var anpassad till företaget.

Kundportal med koppling till SharePoint och Metashare

Design Microsoft 365 Utveckling
Vi har arbetat med UX/UI för kundportalen vi utvecklat åt Rabbalshede Kraft. Där var fokus enkelhet och responsivitet. Designen och uppbyggnaden är tydlig och välgenomtänkt vilket medför att det användaren söker är lätt att hitta.

Kundportal med koppling till SharePoint och Metashare

Design Microsoft 365 Utveckling
Vi har arbetat med UX/UI för kundportalen vi utvecklat åt Rabbalshede Kraft. Där var fokus enkelhet och responsivitet. Designen och uppbyggnaden är tydlig och välgenomtänkt vilket medför att det användaren söker är lätt att hitta.