Alla Kundcase

Intranät i SharePoint och fräsch, grafisk profil


Tullexperten Ecus har gett IOSoft förtroendet att vara deras externa IT-avdelning och utöver det nyttjar de också våra andra avdelningar, både design och systemutveckling.

Ecus

Ecus jobbar inom tullhantering och olika relaterade tjänster. De har kontor placerade i Ed, Strömstad, Göteborg, samt ett kontor i Norge och Danmark.

Total redesign av Ecus portal

På uppdrag av Ecus har IOSoft utvecklat en specialanpassad mjukvara som utgör grunden i Ecus dagliga arbete med handläggning av tullärenden. Eftersom alla handläggare ska in och arbeta i portalen behövde den vara intuitiv och tydlig. Det fanns dessutom ett stort behov av att förenkla och städa upp i designen. Vi gjorde en total redesign av portalen där vi också implementerade deras nya grafiska profil.

Internationella tullexperter

Med stort engagemang, lång erfarenhet och expertkunskap hjälper Ecus till med allt som rör tull. De är etablerade i Sverige, Norge, Danmark och även Storbritannien med direktanslutning till dessa länders tullverk.

Ny grafisk profil

Vi tog fram en uppdaterad grafisk profil åt ECUS, där vi lade in nya element som Word- och PowerPoint-mallar samt gav inspiration på hur inlägg på sociala medier bör se ut för att skapa mer igenkänning bland följare.

Intranät för personal och SharePoint för delning av filer

Som ett led i detta designade vi och planlade deras intranät på SharePoint. Där har alla avdelningar på företaget en egen sida som de kan publicera dokument och nyheter på till sina arbetsgrupper och team.

Fortsätt läsa: