1987
470 miljoner
330
(Fabriker) Tanumshede, Bor, Kvillsfors, (Kontor) Jävrebyn, Norsjö, Stockholm, Göteborg, Växjö, Malmö
Dag Kroslid

”IOSoft driftar i dag hela vår IT-miljö tack vare sin kompetens och närhet”

Programmering

År 2000 bestämdes att man skulle digitalisera informationsprocessen då man tidigare hade jobbat utifrån en kopia på ordern. Nu skulle möjligheten ges att få rätt information vid rätt tidpunkt och framförallt att den skulle vara färsk. Tillsammans med teknikavdelningen började vi med en produktkonfigurator. Det var ett program som satte regler och möjligheter för alla varianter av produkter. Med hjälp av dynamiska produktrecept kunde man sedan mata konfiguratorn med orderdata som lagrades i en databas. Detta var ett stort steg då man sedan 80-talet använt sig av Excel för att skriva order och planera produktionen. Nu kunde man generera listor och arbetsorder. Nästa naturliga steg var att skapa ett offert system så man slapp dubbelstansning av informationen. För att detta skulle vara möjligt kopplades den egenutvecklade miljön ihop med ekonomisystemet där man hade kompletta kund- och leverantörsregister. Nu kunde säljarna inte bara hantera sina egna offerter utan även varandras. Man kunde plocka bort hyllmeter med pärmar då alla offerter och order nu bara fanns en knapptryckning bort. 

När man hade effektiviserat administrationen började vi utveckla lager och beställningssystem för att serva produktionen. Man började även kunna styra maskinerna och flödena på ett mycket mer rationellt sätt. En kapnota skickades till lagret som plockade ihop råmaterialet och levererade till en hyvel som på förhand matats med samma information och automatiskt började processa dagens order. Här sker det än i dag ständig utveckling tack vare Nordans ständiga produktutveckling och strävan att öka effektiviteten. Integration mot affärssystemet (Monitor) har ökat allt eftersom produktionssystemet växt. Både inhouse säljsystemet, det webbaserade ordersystemet för ÅF samt konfiguratorn delar all kod och är tätt integrerad med Monitor. All utveckling sker idag i C# med verktyget Microsoft Visual Studio , som databasmotor används Microsoft SQL Server och för rapporthantering används SAP Crystal Reports.

Drift

Vi är idag totalleverantörer av IT för Nordan. Vi sköter drift, underhåll, support och programutveckling. Tillsammans med Nordans IT-råd sätter vi upp mål och riktlinjer för verksamheten. Vi ansvarar för ca: 80 skrivare, 40 servrar fördelade på 11 Vmware hostar samt 300 datorer i form av tunna klienter , bärbart samt stationärt. Samtliga användare kör Terminal Server bakom Sessionbroker för lastbalansering och redundans. I produktion används i huvudsak tunna klienter mot ett Wifi nät från Unifi. Serverparken är centraliserad och är förbunden med Site To Site tunnlar alternativt vpn kopplingar till användarna. 

Nordan är utspridda i landet med fabriker i Tanumshede, Värnamo och Kvillsfors samt säljkontor i Göteborg, Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm. Detta gör att dom är beroende av ett högpresterande nätverk för att kunna dela applikationer och system.