Drift

Tedacthuset är ett kontorshotell i behov utav en robust nätverkslösning och passagesystemslösning. Man har valt att använda sig av IOSoft för att lösa dessa behov och vi tackar för förtroendet. 

Vi har i befintlig utrustning satt upp ett nätverk som passar företagets behov. Vi har valt en Cisco-router för att segmentera upp nätverket så att varje hyresgäst kan få ett eget segment av nätet och inte kunna komma åt varandras nät. Detta är av stor vikt då många av hyresgästerna behandlar sekretessmaterial och är i stort behov av en säker uppkoppling. För det trådlösa har vi valt Unifi accesspunkter som löser täckningen för hela kontorshotellet. För passagesystemet har man valt att lägga det på en VPS (Virtual Private Server) som kör Windows Server 2012. 

Huset har en site-to-site VPN-tunnel uppsatt för åtkomst till sin VPS för passagesystemet. Vi tackar Tedacthuset för deras förtroende och ser fram mot fortsatt lyckat samarbete.