2009
15 miljoner
19
Tanumshede
Thomas Andersson

”Ungdomsstöd Väst AB bildades 2008 och driver ett HVB, hem för vård eller boende, för ungdomar i åldern 13-18 år, som av olika skäl inte kan bo hemma. Verksamheten bedrivs i två villor i Tanumshede, där det finns plats för 9 ungdomar. Kommunerna i närområdet är uppdragsgivare. Man bedriver också konsult- och öppenvårdsverksamhet och ordnar utbildningar. 

Ägare är Tomas Andersson och Hedvig Westerström från Grebbestad. Kerstin Wadman är föreståndare. Ungdomsstöd Väst har 19 anställda och omsätter omkring 15 miljoner kronor. Verksamheten har stora krav på sig gällande dokumentation. Denna måste vara sekretesskyddad och förvaras på ett säkert sätt. Ungdomsstöd Väst har därför valt att ha all dokumentation hos Iosoft.”

Sten Westerström, Ungdomsstöd Väst

Drift

Ungdomsstöd Väst har valt en VPS-lösning med en Windows Terminalserver. På den har dom all sin dokumentation och kan arbete effektivt och skyddat med sina sekretessbelagda dokument. Dom har ett uppstrukturerat filträd med strypta rättigheter och med dagliga säkerhetskopieringar på all information. 

Man har flera byggnader med verksamhet både i Tanumshede och i bokenäs utanför Uddevalla, samt en del användare som arbetar hemifrån. Alla har åtkomst till sin VPS med hjälp av vår SSL-VPN uppkoppling. Användarna kan koppla upp sig via sin PC, MAC eller surfplatta utan bekymmer.