2000
24 miljoner
32
Ed, Strömstad, Göteborg, Halden samt Tanumshede
Lena Martinsson

”För oss på Ecus är driftsäkerhet, stabilitet och kvalitet en mycket viktig del i vårt IT-stöd, då vi ständigt måste finnas tillgängliga och kunna ge våra kunder en snabb tullservice. Vi har valt att säkra våra IT-processer genom att låta IOSoft ta hand om vår serverdrift. Vi är mycket nöjda med samarbetet.”

Emil Fahlén, Ecus

Drift

Ecus har valt att outsourca sin vardagliga IT drift till oss. Ett uppdrag och ansvar vi mer än gärna axlar! Då Ecus har spridda kontor geografiskt (i dagsläget Ed, Strömstad, Svinesund samt Tanumshede) föll förslaget naturligt på en hos IOSoft hostad lösning. Lösningen innehåller flera delar för att tillgodose deras behov av en problemfri IT-miljö. Ecus har dessutom valt en Office365 lösning för att få tillgång till Microsoft Exchange samt på sikt även någon form av intranät lösning i Microsoft Sharepoint. Autentisering mellan de hos oss hostade systemen samt Office365 görs idag enkelt med hjälp av SSO.

 

Då Ecus har dygnetruntverksamhet har de krav på hög tillgänglighet dygnet runt. Därför kom vi gemensamt fram till att en miljö med multipla Microsoft Terminal Server bakom en Sessionbroker blev den bästa lösningen.

Ecus IT-miljö är uppsatt med redundanta Internetförbindelser där vi som deras IT-leverantör tar hand om nätverksdriften, övervakar upptid och ser till att allt fungerar. De har idag olika möjligheter till att koppla upp sig mot sin miljö. Kontoren i Strömstad, Ed och Svinesund är sammanbundna med Site to site tunnlar och de som jobbar hemifrån eller mobilt kopplar upp sig mot en SSL VPN. De kan självklart även ansluta från sin ipad, android platta eller windows platta och alltid accessa sin Terminal Server.

Vi tackar Ecus för förtroendet och ser fram emot ett lyckat samarbete!